Odszkdoowanie z OC pojazdu, który pracuje, a nie jedzie

Sąd Najwyższy wydał korzystny dla poszkodowanych uchwałę dotyczącą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkodę wyrządzonę przez tzw. pojazd wielofunkcyjny (np. kombajn, koparkę, betoniarkę, pojazd budowlany, podnośnik).

SN uznał, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej (art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 854 w związku z art. 436 k.c.).

Uchwała SN z 14 stycznia 2022 r., III CZP 7/22. wydana na wniosek Rzecznika Rzecznika Finansowego. Otwiera ona poszkdowanym drogę do dochodzenia od zakładów ubezpieczeń odszkodowań za szkody wyrządzone przez „nietypowe” pojazdy, w trakcie gdy one pracowały, a nie jechały. Wcześniej orzecznitwo było w tej kwestii podzielone. Jedne Sądy przyznwały odszkodowania poszkdowanym, inne ich odmawiały. Co ważne uchwała SN została wydana w składzie 7 sędziów, a zatem ma szczególne znaczenie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji