Wszystkie wpisy z kategorii

Dobra reputacja

  1. Kontrola ITD w Firmie

    Kontrola ITD w Firmie

    Jak przebiega kontrola ITD w Firmie? Co jest kontrolowane? Jak się do niej przygotować? Jakie są konsekwencje stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń? To najczęstsze pytania jakie mają firmy, które otrzymały z ITD zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli w firmie.

  2. Dobra reputacja zarządzającego

    Dobra reputacja zarządzającego transportem

    Dobra reputacja zarządzającego transportem – jej utrata wiąże się ze stwierdzeniem jego niezdolności do kierowania operacjami transportowymi. Konsekwencję tego stanowi „utrata Certyfikatu Komeptencji Zawodowych”, który należy zwrócić terminie nie dłuższym niż 7 dni.