Przewóz oleju opałowego – kończy się okres przejściowy

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Przewóz oleju opałowego - kończy się okres przejściowyWe wpisie SENT – olej opałowy – zmiany od 1 września 2019 napisaliśmy o zmianach dotyczących przewozu i obrotu olejami opałowymi. Przepisy zaczęły obowiązywać od 1 września 2019 r.,  z tym jednak, że przewidziano okres przejściowy, który kończy się 31 marca 2020 r. Oznacza to, że wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie paliwami opałowymi od 1 kwietnia 2020 r. są zobowiązane bez wyjątku stosować nowe przepisy. Więcej informacji w tym zakresie można również znaleźć na stronach MF-przewóz oleju opałowego.

Ostatni moment na przystosowanie się

W związku z tym, że do końca okresu przejściowego pozostał już tylko miesiąc, najwyższy czas przystosować się do zmian.  Podmioty które tego nie zrobią nie będą miały możliwości ani sprzedać, ani kupić oleju opałowego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że za obrót olejem bez spełnienia nowych obowiązków  będą groziły  wysokie kary finansowe.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które ogrzewają swój budynek, halę produkcyjną, suszą produkty rolne lub korzystają z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym, będą zobowiązane potwierdzić przeznaczenia oleju w elektronicznym systemie SENT. W tym celu będą musiały się zarejestrować i uzyskać status zużywającego podmiotu olejowego (ZPO). To samo dotyczy osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które wykorzystują olej do ogrzewania domu. Od 1 kwietnia 2020 r. nie będzie możliwe papierowe potwierdzenie przeznaczenia oleju.

Obowiązki przewoźnika

W związku z nowymi przepisami regulującymi przewóz oleju opałowego, przewoźnicy przewożący paliwa opałowe są zobowiązani uzupełnić zgłoszenie o nowe dane – numer identyfikacyjny miejsca, w którym znajduje się urządzenie grzewcze (w przypadku urządzeń stacjonarnych) albo numer identyfikacyjny urządzenia (w przypadku urządzeń niestacjonarnych) – art. 5 ust. 4 pkt 1 lit. g i ust. 4a ustawy SENT. Nie wykonanie tego obowiązku zagrożone jest karą pieniężną.

Przewoźnicy są również obowiązani wyposażyć środek transportu którym przewożone są paliwa opałowe w lokalizator i zapewnić przekazywanie danych geolokalizacyjnych w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem SENT. Za niewywiązywanie się z tego obowiązku przewoźnikowi grozi kara pieniężna w wysokości 10 000 zł. (art. 22 ust 2a ustawy).

Kierowcy natomiast są zobowiązani włączyć lokalizator przed rozpoczęciem przewozu towaru oraz wyłączyć lokalizator nie wcześniej niż z chwilą dostarczenia towaru. Kierowca  musi również kontrolować czy lokalizator jest sprawny w trakcie jazdy. Za niewywiązywanie się z tego obowiązku  kierowcy grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł (art 32 ust 1 ustawy).

Uwaga na dyrektywę kontroli

Należy również zwrócić uwagę na tzw. dyrektywę kontroli. Jest to obowiązek przedstawienia środka transportu wraz z towarem objętym zgłoszeniem SENT do kontroli. Wezwanie jest przesyłane wraz  z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze. Dyrektywa może być wysłane bezpośrednio przewoźnikowi, może być też wysłana podmiotowi  wysyłającemu lub podmiotowi odbierającemu. Wówczas są one zobowiązane przekazać przewoźnikowi treść wezwania wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze.

W przypadku gdy przewoźnik otrzyma zawiadomienie o kontroli jest zobowiązany powiadomić telefonicznie organ Krajowej Administracji Skarbowej wskazany w wezwaniu o planowanym dostarczeniu towaru i przedstawić środek transportu wraz z towarem do kontroli w dacie zakończenia przewozu towaru.

Wezwanie jest wysyłane wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze. Zatem należy zwrócić uwagę, żeby go nie przeoczyć.

Przeoczenie wezwania i niepodstawienie środka transportu wraz z towarem do kontroli zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 20.000 zł (art 22 ust 1 pkt 3 ustawy SENT).

Co ważne, o tym że wezwanie do kontroli zostało przeoczone, przewoźnik może dowiedzieć się nawet wiele miesięcy po wykonaniu transportu, gdy otrzyma postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie nałożenia kary. Dlatego tak ważne jest by dokładnie sprawdzać otrzymywane komunikaty, m. in. w zakresie tego czy nie zawierają tzw. dyrektywy kontroli.

Kiedy przewoźnik powinien odmówić przyjęcia olejów opałowych do przewozu

Nowe przepisy przewidują, że Przewoźnik będzie obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu paliw opałowych podlegających zgłoszeniu do rejestru, w przypadku gdy:

  1. dane adresowe miejsca dostarczenia towaru są inne niż wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego,
  2. nie otrzyma numeru identyfikacyjnego urządzeń grzewczych niestacjonarnych,

W praktyce system SENT nie powinien pozwolić przewoźnikowi na uzupełnienie zgłoszenia o miejsce inne niż podane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym. Bez względu jednak na autokontrolę systemu w tym zakresie dane te powinny być przez przewoźnika sprawdzone.

Za przyjęcie zlecenia do innego miejsca niż zgłoszone w systemie SENT przewoźnikowi grozi kara pieniężna w wysokości 100.000 zł.

Więcej szczegółowych informacji, w tym technicznych można znaleźć na tronie administracji skarbowej.

Przewóz oleju opałowego.

Przedsiębiorco jeżeli potrzebujesz dalszych wyjaśnień przedstawionej kwestii lub prowadzone jest wobec Ciebie postępowanie dotyczące SENT  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: