Licencje na busy

Licencje na busy do 3,5 tony

Od 21 maja 2022 r. przewoźnicy wykonujący przewozy międzynarodowe busami o DMC od 2,5 do 3,5 t muszą posiadać licencje na busy. Licencji nie wymagają przewozy krajowe pojazdami do 3,5 tony, jak również przewozy na potrzeby własne wykonywane takimi pojazdami. Więcej o tym w artykule Przewozy busami na potrzeby własne.

Pomagamy w uzyskaniu licencji – tel. +48 691 839 919

UWAGA: bus+przyczepa

Przewozy krajowe busami do 3,5 tony zwolnione są z wymogu posiadania licencji i zezwolenia. Wyłączenie to jednak nie dotyczy sytuacji, gdy przewozy wykonywane są busami z przyczepą. Jeżeli dopuszczalna masa całkowita (DMC) takiego zespołu pojazdów (bus+przyczepa) przekracza 3,5 tony, wówczas również przewozy krajowe wymagają posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przewozy zespołem pojazdów składającym się z busa i przyczepy, których DMC przekracza 3,5 tony wymaga również używania tachografu. Za brak zezwolenia grozi wysoka kara administracyjna.

Licencja na busy – wymagania

W celu uzyskania licencji wspólnotowej należy posiadać:

 • zdolność finansową (1.800 Euro na pierwszy pojazd i 900 Euro na każdy następny),
 • rzeczywistą i stałą siedzibę w danym państwie członkowskim, w której będzie dostępna orginalna dokumentacja,
 • bazę eksploatacyjną,
 • co najmniej jeden pojazd (również leasing, wynajem),
 • certyfikat kompetencji zawodowych lub wyznaczyć zarządzającego transportem, który taki certyfikat posiada,
 • legitymować się dobrą reputacją
Koszty związane z uzyskaniem licencji

Przybliżona wysokość opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem licencji na okres 5 lat to ok. 5 800 złotych. Dotyczy to licencji dla osoby fizycznej, przy jednym pojeździe. Na kwotę tą składa się:

 • opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  – 1000 zł.
 • opłata za licencję:
  • na okres do 5 lat  – 4 000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
  • na okres powyżej 5 (do 10 lat) – 8 000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji
 • opłata za ubezpieczenie (OCZ)  – ok 300 zł w przypadku jednego pojazdu
 • opłaty za zaświadczenia o niekaralności:
  • przedsiębiorcy  – 30 zł
  • zarządzającego transportem 30 zł

W przypadku większej liczby pojazdów dochodzą koszty związane z dodatkowymi wypisami oraz wyższą składką ubezpieczenia.

Termin

Jeżeli wniosek będzie kompletny, licencja powinna zostać wydana w ciągu jednego miesiąca. Jest to jednak termin orientacyjny, który może być dłuższy. Chociażby najmniejszy błąd może wydłużyć procedurę. 

Pomagamy w uzyskaniu licencji. Pomagamy Klientom z całej Polski.  Zapraszamy do kontaktu.

Więcej na temat tego jakie wymagania należy spełnić by uzyskać licencję we wpisie Jak założyć firmę transportową.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji

[…] Po założeniu firmy, tj. jej zarejestrowaniu, należy uzyskać zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową. Ich uzyskanie możliwe jest dopiero po zarejestrowaniu działalności. Wymóg posiadania zezwolenia dotyczy krajowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Wymóg posiadania licencji dotyczy przewozów międzynarodowych wykonywanych pojazdami o DMC od 2,5 do 3,5. Obowiązek ten wszedł od 21 maja 2022 r. Zatem w wielu miejscach można spotkać błędną informację, że transport miedzynarodowy busami nie wymaga licencji. Informacja take jest jednak nie aktualna. Więcej na ten temat we wpisie Licencje na busy do 3,5 tony. […]