VAT OD PRZEWOZU NA BUDOWIE – transport ziemi i kruszywa, wynajem samochodów z kierowcami

Dawid KorczynskiKomentarze (0)

We wpisie Przewóz na budowie – problem z VAT (odwrotne obciążenie czy zasady ogólne) zwróciliśmy uwagę na problem firm transportowych świadczących usługi na budowie dotyczący  rozliczeń  VAT, przed którym stanęły one od początku 2017 roku.

W tym wpisie odnosimy się do konkretnych usług które stanowią:

  1. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcami do przewozu ziemi na terenie budowy, jak i wywóz ziemi z budowy poza jej teren.
  2. transport kruszywa ze żwirowni na teren budowy gdzie kruszywo to będzie magazynowane i transport tego kruszywa już na terenie budowy z miejsca magazynowania w miejsce wskazane przez Wykonawcę.

Przewoźnik zamierzający wykonywać takie usługi spytał fiskusa czy mieszczą się one w zakresie usług ujętych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a zatem czy ma do nich zastosowanie tzw. odwrotne obciążenie.

Jak wynika z interpretacji, podatnik klasyfikuje wymienione usługi pod symbolem PKWiU 49.41.20.0 – wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą oraz pod symbolem PKWiU 49.41.1 – transport drogowy towarów.

Mając na względzie przyjętą przez podatnika klasyfikację usług Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 6.4.2017 r. nr 3063-ILPP1-3.4512.59.2017.1.JN stwierdził, że  usługi takiej jak wymienione we wniosku nie zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a zatem nie ma do nich zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa (zleceniodawcy). Organ wskazał, że świadczone przez podatnika usługi wynajmu samochodów ciężarowych z kierowcą (PKWiU 49.41.20.0) i transportu drogowego towarów (PKWiU 49.41.1) nie będą objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, ponieważ nie stanowią usług wymienionych przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy.

Tym samym zgodnie z przywołaną interpretacją usługi polegające na wynajmie samochodów ciężarowych z kierowcami do przewozu ziemi na terenie budowy, jak i wywóz ziemi z budowy poza jej teren oraz transport kruszywa ze żwirowni na teren budowy gdzie kruszywo to będzie magazynowane i transport  tego kruszywa już na terenie budowy z miejsca magazynowania w miejsce wskazane przez Wykonawcę powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych i w tym przypadku nie ma zastosowania tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia.

Powyższe należy jednak opatrzyć uwagą, że interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usługi dokonanej przez podatnika w świetle PKWiU. W przypadku indywidualnych spraw lub wątpliwości warto podjąć działania zmierzające do ich wyjaśnienia. Należy bowiem wskazać, że usługi bardzo podobne mogą być różnie opodatkowane, o czym decydować mogą jakby się wydawało szczegóły.

Interpretacja z 6.4.2017 r. nr 3063-ILPP1-3.4512.59.2017.1.JN dostępna jest pod adresem:

http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: