VAT OD PRZEWOZU NA BUDOWIE – transport ziemi i kruszywa, wynajem samochodów z kierowcami

PrawnicyTransportu.pl3 komentarze

WPIS NIEAKTUALNY OD 1 LISTOPADA 2019

 

We wpisie Przewóz na budowie – problem z VAT (odwrotne obciążenie czy zasady ogólne) zwróciliśmy uwagę na problem firm transportowych świadczących usługi na budowie dotyczący  rozliczeń  VAT, przed którym stanęły one od początku 2017 roku.

W tym wpisie odnosimy się do konkretnych usług które stanowią:

  1. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcami do przewozu ziemi na terenie budowy, jak i wywóz ziemi z budowy poza jej teren.
  2. transport kruszywa ze żwirowni na teren budowy gdzie kruszywo to będzie magazynowane i transport tego kruszywa już na terenie budowy z miejsca magazynowania w miejsce wskazane przez Wykonawcę.

Przewoźnik zamierzający wykonywać takie usługi spytał fiskusa czy mieszczą się one w zakresie usług ujętych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a zatem czy ma do nich zastosowanie tzw. odwrotne obciążenie.

Jak wynika z interpretacji, podatnik klasyfikuje wymienione usługi pod symbolem PKWiU 49.41.20.0 – wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą oraz pod symbolem PKWiU 49.41.1 – transport drogowy towarów.

Mając na względzie przyjętą przez podatnika klasyfikację usług Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 6.4.2017 r. nr 3063-ILPP1-3.4512.59.2017.1.JN stwierdził, że  usługi takiej jak wymienione we wniosku nie zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a zatem nie ma do nich zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa (zleceniodawcy). Organ wskazał, że świadczone przez podatnika usługi wynajmu samochodów ciężarowych z kierowcą (PKWiU 49.41.20.0) i transportu drogowego towarów (PKWiU 49.41.1) nie będą objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, ponieważ nie stanowią usług wymienionych przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy.

Tym samym zgodnie z przywołaną interpretacją usługi polegające na wynajmie samochodów ciężarowych z kierowcami do przewozu ziemi na terenie budowy, jak i wywóz ziemi z budowy poza jej teren oraz transport kruszywa ze żwirowni na teren budowy gdzie kruszywo to będzie magazynowane i transport  tego kruszywa już na terenie budowy z miejsca magazynowania w miejsce wskazane przez Wykonawcę powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych i w tym przypadku nie ma zastosowania tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia.

Powyższe należy jednak opatrzyć uwagą, że interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usługi dokonanej przez podatnika w świetle PKWiU. W przypadku indywidualnych spraw lub wątpliwości warto podjąć działania zmierzające do ich wyjaśnienia. Należy bowiem wskazać, że usługi bardzo podobne mogą być różnie opodatkowane, o czym decydować mogą jakby się wydawało szczegóły.

Interpretacja z 6.4.2017 r. nr 3063-ILPP1-3.4512.59.2017.1.JN dostępna jest po kliknięciu w link.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że jeszcze większy problem może wystąpić w sytuacji gdy przedsiębiorca dla tego samego podmiotu będzie świadczył jako podwykonawca usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem, a jednocześnie usługi transportowe związane z budową (np. transport kruszywa) lub inne usługi. Wówczas powstanie problem czy mamy do czynienia z jednym świadczeniem kompleksowym, czy z odrębnymi świadczeniami.

Transport ziemi, żwiru, gruzu, piasku w ramach kompleksowej usługi budowlanej.

W tym zakresie należy zwrócić uwagę na interpretacje indywidualną z dnia 24 maja 2018 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.156.2018.2.WN, w której KIS wskazał, że mechanizm odwrotnego obciążenia znajdzie zastosowanie od  świadczenia kompleksowego, za które należy uznać usługę budowlaną wraz z usługą transportu ziemi, żwiru, piasku i gruzu oraz przewozem sprzętu budowlanego na terenie jednej budowy. Świadczone przez podwykonawcę usługi transportu ziemi, żwiru, piasku i gruzu, sprzętu budowlanego na terenie jednej budowy stanowią integralną część robót budowlanych. Podwykonawca świadczy ww. usługi w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi budowlanej zgodnie z określonym indywidualnym zamówieniem nabywcy. (…)  Intencją nabywcy jest nabycie usługi budowlanej wraz z towarzyszącymi usługami transportu jako świadczenia kompleksowego, nie zaś nabycie oddzielnie poszczególnych elementów z tych świadczeń. Świadczenia towarzyszące służą wyłącznie lepszemu wykonaniu transakcji zasadniczej i bez niej nie mają samoistnie racji bytu. (…) W rezultacie, w omawianym przypadku mamy do czynienia z jedną czynnością, tj. świadczeniem usług budowlanych, do których zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia. Dotyczy on usług wykonywanych przez podwykonawcę. 

W przywołanej powyżej interpretacji  KIS wypowiedział się również odnośnie kwestii fakturowania takiej kompleksowej usługi. KIS wskazał, że świadczenie kompleksowe powinno być udokumentowane fakturą w której w części zasadniczej przeznaczonej na wskazanie nazwy towaru lub usługi winna znaleźć się wyłącznie nazwa właściwa dotycząca danego świadczenia. Umieszczenie dowolnie na fakturze w części przeznaczonej na nazwę (rodzaj) towaru lub usługi osobnych pozycji, pomimo że przedmiotem sprzedaży jest świadczenie kompleksowe, sugeruje że przedmiotem sprzedaży jest kilka odrębnych usług lub towarów, a nie jedno kompleksowe świadczenie. W konsekwencji, na fakturze dokumentującej taką sprzedaż – w części zasadniczej przeznaczonej na wskazanie nazwy towaru lub usługi winna znaleźć się wyłącznie nazwa właściwa dotycząca danej usługi. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby np. w części informacyjnej faktury zawrzeć – jeśli jest taka wola i uzgodnienie stron umowy – elementy, które składają się na całe świadczenie.

Warto rozważyć wystąpienie o interpretację podatkową.

W przypadku usług transportowych świadczonych na budowie warto zastanowić się nad wystąpieniem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W przypadku gdy usługi są świadczone dla różnych kontrahentów i w różnych wariantach (np. tylko transport; transport i usługi budowlane, ale wykonywane w ramach różnych inwestycji;  usługi budowlane w których zakres wchodzi transport) można zapytać Fiskusa o sposób rozliczania takich różniących się świadczeń. W przypadku odpowiednio przygotowanego wniosku o interpretację, podatnik może dysponować urzędowymi wyjaśnieniami dotyczącym tego jak powinien rozliczać i dokumentować usługi które wykonuje. Wydana przez KIS interpretacja ma walor ochronny dla podatnika na wniosek którego została wydana, jeżeli ten się do niej zastosuje.  O samej interpretacji można przeczytać klikając w link.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem dotyczącym świadczeń kompleksowych w skład których wchodzą usługi transportowe. Artykuł dostępny jest na blogu po kliknięciu w link – Usługa transportowa a odwrotne obciążenie w przypadku świadczenia kompleksowego.

Wynajem koparki wraz z operatorem.

Opisując kwestię opodatkowania transportu na budowie, warto również zwócić uwagę na usługę polegającą na wynajmie koparki wraz z operatorem w celu wykonania wykopu pod fundament budynku. W takim przypadku, będący podwykonawcą podmiot wynajmujący koparkę, powinien rozliczyć podatek od tej transakcji stosując odwrotne obciążenie. Wyjaśnienia zasad opodatkowania w tym przypadku znajdziemy w objaśnieniach podatkowych z dnia 3 lipca 2017 r.

Warto również zwrócić uwagę na nowe orzeczenie NSA:

Zgodnie z orzeczeniem NSA z dnia 29 listopada 2017 r., I FSK 179/16  w indywidualnej interpretacji podatkowej  KIS powinien ocenić prawidłowość dokonanej przez pytającego podatnika   klasyfikacji statystycznej towarów lub usług wg. nomenklatury PKWiU, jeżeli konkretny przepis podatkowy odwołuje się do klasyfikacji statystycznej jako warunku zastosowania określonego sposobu opodatkowania.

 

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicybiznesu.pl lub telefonicznie 691 839 919 lub 61 424 46 50.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marta 26 października, 2017 o 13:42

Witam. W mojej firmie występuje złożony problem z rozliczaniem VATu w związku z usługami transportowymi. Czy jest jakaś możliwość, aby zweryfikować czy stosowane u mnie rozwiązania są zgodne z prawem? Jeśli tak to co powinnam zrobić? Pozdrawiam Marta B.

Odpowiedz

PrawnicyTransportu.pl 26 października, 2017 o 18:08

Jeżeli problem tkwi w interpretacji przepisów, to rozwiązaniem które wziąłbym na Pani miejscu pod uwagę jest wystąpienie do Dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Odpowiedz

harmider-24.net.pl 11 września, 2018 o 21:08

Super!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: