SENT | Od 1 stycznia 2019 r. będą stosowane kary za niedopełnienie obowiązków geolokalizacyjnych.

Aplikacja Kierowcy Sent Geo

Od 1 października 2018 r. przedsiębiorcy przewożący towary wrażliwe  objęte SENT są zobowiązani posiadać w pojazdach  urządzenia geolokalizacyjne.

Za ich brak lub niewłaściwe korzystanie z nich przewidziano kary. Mogą one być nakładane zarówno na  przewoźników, jak i na kierowców. Przez 3 miesiące od wejścia przepisów obowiązywał okres przejściowy, w którym przedsiębiorcy nie byli karani. Okres ten kończy się z końcem tego roku.

Tym samym od 1 stycznia 2019 r. niedopełnienie obowiązków   związanych z przesyłaniem danych geolokalizacyjnych będzie wiązało się z nałożeniem kary. 

Kary

Za niedopełnienie obowiązków związanych z geolokalizacją sankcje grożą zarówno przewoźnikom, jak i kierowcom.

Przewoźnikowi za niewywiązywania się z obowiązku zapewnienia przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego  zgłoszeniem, grozi kara pieniężna w wysokości 10 000 zł. (art. 22 ust 2a ustawy). W  przypadku niedopełnienia obowiązku przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych, które wynikało z niedostępności rejestru, odstępuje się od nałożenia kary.

Kierowcy  grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł (art 32 ust 1 ustawy) za nie włączenie urządzenia lub jego niewyłączenie w odpowiednim czasie oraz niezatrzymanie pojazdu w przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji.

Podkreślenia wymaga, że przewidziane w ustawie o SENT kary pieniężne nakładane są niezależnie od tego czy niedopełnienie obowiązku było zawinione, czy niezawinione. Znaczenie ma jedynie kwestia obiektywnego wystąpienia naruszenia.   W przypadku naruszeń, przewoźnikowi trudno będzie uniknąć kary. Nawet wówczas gdy niedopełnienie będzie niezawinione i będzie dotyczyło nieistotnej kwestii. Warto zatem prześledzić ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów pod kątem nowych obowiązków. Ustawa którą wprowadzona nowe obowiązku dostępna jest po kliknięciu w link.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na obowiązujące od 14 czerwca 2018 r. rozwiązanie, zgodnie z którym, jeżeli w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej stwierdzono naruszenie ustawy SENT, które nie spowodowało uszczupleń  podatku VAT oraz podatku akcyzowego, to  nie wszczyna się postępowania w sprawie o nałożenie kary pieniężnej (art. 30 ust 1 i 4 ustawy). Zgodnie z tym rozwiązaniem przedsiębiorcy nie będą karani za błędy w zgłoszeniach SENT, które były neutralne dla budżetu. Rozwiązania tego nie stosuje się jednak do przewoźników. 

Obowiązki

Nowe obowiązki przewoźników związane z geolokalizatorami:

  • wyposażenie środka transportu w urządzenie geolokalizacyjne,
  • przed rozpoczęciem przewozu uzupełnienie zgłoszenia o numer lokalizatora albo urządzenia zewnętrznego systemu lokalizacji,
  • zapewnienie przekazywania danych przez lokalizator przez całą trasę przewozu

Obowiązki kierowców:

  • włączenie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju  albo z chwilą wjazdu na terytorium kraju
  • wyłączenie lokalizatora po dostarczeniu towaru  albo z chwila wyjazdu z kraju

SENT GEO

Obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne. Technicznie istnieją dwie opcje spełnienia tego obowiązku. Jedna to korzystanie przez przewoźników z już posiadanych systemów geolokalizacyjnych i ich połączenie z systemem MF. Z tej opcji skorzysta prawdopodobnie większość dużych przewoźników. Druga opcja to pobranie  na smartfona lub tablet  (z GPS i transmisją danych) darmowej aplikacji SENT GEO (dostępnej w wersji na telefony z Android oraz IOS). Szczegółowe informacje dotyczące SENT GEO można znaleźć na stronie MF  https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-zsl-geo oraz  https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-zsl-geo-apk . Instrukcję użytkownika mobilnej aplikacji kierowcy SENT GEO w wersji PDF można znaleźć klikając link.

Help Desc SISC

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania ustawy lub nałożenia kary zapraszamy do kontaktu z Kancelarią – tel. 61 424 46 50 lub e-mail sekretariat@prawnicybiznesu.pl.

Więcej artykułów dotyczących SENT w sekcji Pakiet przewozowy | SENT.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji