Od 1 października 2018 nie musimy wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC.

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

1 października 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy, które pozwolą kierowcom na jazdę bez posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC.  Kierowcy nadal jednak będą musieli mieć ze sobą prawo jazdy i dowód osobisty.

Brak obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC nie oznacza jednak, że możliwa jest jazda bez ważnej polisy OC – brak takiej obwarowany jest oczywiście sankcjami.

Dane pojazdu i informacje o zawartej polisie gromadzone są w CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Zatem podczas kontroli uprawnione służby (np. Policja, straż miejska, czy Inspekcja Transportu Drogowego) sprawdzą dane w jednej z baz CEPiK . Tym samym brak obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC nie oznacza, że nie będziemy kontrolowani. Będziemy, z tym, że uprawnione służby sprawdzą dane w bazie.

Brak obowiązku posiadania w/w dokumentów nie oznacza też, że nie będą one potrzebne. Nadal będą one niezbędne przy załatwianiu formalności m. in. Stacjach Kontroli Pojazdów, ich sprzedaży.

Dowód rejestracyjny i polisę nadal trzeba będzie zabierać ze sobą w przypadku wyjazdów zagranicznych. Podobnie będzie w przypadku prowadzenia pojazdów zarejestrowanych zagranicą, którymi będziemy poruszać się po Polsce.

 

W związku ze zwolnieniem kierowców z obowiązku fizycznego posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC zmianie uległy przepisy dotyczące kompetencji organów kontroli ruchu drogowego w zakresie weryfikacji danych pojazdu w CEP oraz w zakresie podejścia do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych/pozwoleń czasowych. W przypadku gdy zachodzą przesłanki do zatrzymania tych dokumentów, przyjęto rozwiązanie polegające na rezygnacji z fizycznego zatrzymywania dokumentu przez organy kontroli ruchu drogowego na rzecz oznaczenia zatrzymania tego dokumentu w CEP. Utrzymano jednocześnie przepisy związane z każdorazowym wydawaniem w takiej sytuacji pokwitowania. Projektowane przepisy przewidują możliwość oznaczenia zwrotu zatrzymanego dokumentu przez dowolną jednostkę w ramach organu, który zatrzymał dokument, po poinformowaniu przez posiadacza tego dokumentu o ustaniu przesłanek powodujących jego zatrzymanie. Tym samym wprowadzono ułatwienie dla obywateli, rezygnując z dotychczasowego sposobu postępowania, tj. przesyłania zatrzymanego dokumentu do organu rejestrującego, który wydał dokument, i możliwości dokonania zwrotu jedynie przez ten organ. W zakresie zwrotu dokumentu przyjęto analogiczne rozwiązanie pod warunkiem ustania przyczyn uzasadniających zatrzymanie dokumentu i poinformowaniu o tym przez posiadacza dokumentu – zwrot nastąpi przez wprowadzenie danych o zwrocie dokumentu przez podmiot, który dokument zatrzymał lub podmiot, który go wydał. Utrzymano jednocześnie dotychczasową procedurę w zakresie zatrzymywania dokumentów rejestracyjnych przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań technicznych. Wobec dokumentów pojazdów zarejestrowanych poza terytorium RP utrzymano dotychczasową procedurę dotyczącą zatrzymywania tych dokumentów.

Podstawa prawna:  art 38 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicybiznesu.pl lub telefonicznie 691 839 919 lub 61 424 46 50.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicybiznesu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: