Kierowcy zawodowi zwolnieni z kwarantanny

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Kierowcy zawodowi zwolnieni z kwarantanny

Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Kierowcy zawodowi zwolnieni z kwarantanny

Więcej informacji dotyczących zasad zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w komunikacie GITD.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Kierowcy będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej powinni dodatkowo uprawdopodobnić okoliczność zatrudnienia u przedsiębiorcy poprzez okazanie dowodu (np. zaświadczenia, umowy o pracę) zatrudnienia wystawionego przez pracodawcę, w formie papierowej lub elektronicznie. W sytuacji uniemożliwiającej okazanie ww. dowodu, okoliczność zatrudnienia w początkowym okresie może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym oświadczeniem kierowcy.

Kierowcy wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (np. samochodem osobowym) powinni okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem – kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy. Kierowcy zawodowi zwolnieni z kwarantanny

Kierowcy spoza Unii (np. Ukrainy) – świadectwo kierowcy

W przypadku kierowców niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. kierowców z Ukrainy wymagane jest świadectwo kierowcy.

Samochody do 3,5 tony

Zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny są również kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy. Kierowcy ww. pojazdów powinni uprawdopodobnić okoliczność związku przewozu drogowego z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez okazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej:

  • wydruku z CEIDG/KRS, jeżeli kierowca jest jednocześnie przedsiębiorcą (w formie papierowej lub elektronicznej),
  • wydruku z CEIDG/KRS oraz dowodu zatrudnienia (np. zaświadczenia, umowy o pracę) wystawionego przez pracodawcę (w formie papierowej lub elektronicznej).

Wydruk z CEIDG można pobrać bezpłatnie wpisując np. numer NIP na stronie-link.

Wydruk z KRS można pobrać bezpłatnie wpisując np. numer NIP na stronie-link.

Informacje o wytycznych Komisji Europejskiej w celu zachowania łańcucha dostaw oraz zielonych korytarzach można znaleźć w kolejnych artykułach.

Poniżej wzór zaświadczenia o statusie kierowcy wykonującego przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego:

Zaświadczenie o wykonywaniu czynności zawodowych kierowcyzaświadczenia o statusie kierowcy wykonującego przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: