Kary za cofanie liczników – nowy przepis.

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Od 25 maja 2019 r. obowiązuje nowy przepis penalizujący tzw. “kręcenie liczników”. Chodzi o nowy art 306a kodeksu karnego  dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny.

Art. 306a k.k.

§  1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§  2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§  3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Do 25 maja 2019 r. sama zmiana wskazań licznika nie stanowiła przestępstwa. Jako przestępstwo mogło zostać zakwalifikowane ewentualnie zachowanie polegające na wprowadzeniu nabywcy pojazdu w błąd co rzeczywistego przebiegu pojazdu, a w konsekwencji jego stanu technicznego, w celu uzyskania wyższej ceny sprzedaży, która nie zostałaby uzyskana w przypadku rzeczywistych wskazań drogomierza. Mowa o przestępstwie oszustwa (art 286 k.k.). Jednak jego udowodnienie było trudno.

Nowy przepis wprowadza karalność już za sam fakt zmiany wskazań drogomierza lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru. Do jego popełnienia nie potrzeba wypełnienia żadnych dodatkowych znamion (np. działania w celu osiągnięcia korzyści, w celu wprowadzenia w błąd, itd.), karalne jest sama czynność:

  • zmiany wskazań drogomierza,
  • ingerencji w prawidłowość pomiaru drogomierza,
  • zlecenie której z powyższych czynności.

Przepis jest wymierzony zarówno w osoby trudniące się takimi usługami, jak i osoby je zlecające. Odpowiedzialność poniosą również osoby współuczestniczące lub pomagające w takich czynnościach.

Należy zwrócić uwagę, że przepis nie działa wstecz, a zatem jego skutki będą dotyczyły czynów popełnionych od 25 maja 2019 r. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku gdy czyn popełniony przed 25 maja 2019 r. wypełniał znamiona oszustwa.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym.  W nowelizacji znalazły się przepisy regulujące dwie kwestie.

Pierwsza to, że poza przewidzianymi w ustawie wyjątkami, zabroniona będzie  wymiana liczników. Natomiast ich wymiana będzie wiązała się z obowiązkami administracyjnymi  i zostanie  odnotowana w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Druga to, że Policja i inne służby dokonujące kontroli drogowej będą mogły spisać stan licznika w trakcie kontroli i przekażą dane  do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Masz pytania?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przygotowaniem wniosku o zwrot zapłaconej kary zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicytransportu.pl lub telefonicznie 691 839 919 lub 61 424 46 50.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: