Nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne dot. paliw ciekłych do realizacji od lipca i sierpnia

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

W kwietniu i w maju 2017 r. Minister Energii wydał trzy rozporządzenia regulujące rynek paliw ciekłych, przewidziane w ustawie Prawo energetyczne (wg art. 4ba ust. 6, art. 43d ust. 2 i art. 43e ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne):

Rozporzadzenie z 16 maja 2017 r w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw cieklych

Rozporzadzenie z 21 kwietnia 2017 w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecajacych uslugi magazynowania przeladunku

Rozporzadzenie z 15 maja 2017 r w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilosci wytworzonych

W związku z wejściem w życie w/w rozporządzeń na podmioty z branży paliwowej zostały nałożone nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne.

Warto zwrócić uwagę na terminy wskazane w rozporządzeniach, tj.:

  • 7 lipca 2017 r.
  • 14 lipca 2017 r.
  • 20 sierpnia 2017 r.

***

Szczegółowy opis obowiązków wynikających z wejścia w życie ww. rozporządzeń znajduje się na stronie URE  https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/dla-koncesjonariuszy/jak-uzyskac-koncesje/paliwa-ciekle

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: