UWAGA – 19 maja 2018 r. – ważna data dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

W dniu 19 maja 2018 r. mija dwuletni termin na uzupełnienie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numer PESEL.

Nie uzupełnienie wpisu grozi wykreśleniem przedsiębiorcy z Ewidencji.

Termin dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wspólników spółek cywilnych. Nie dotyczy to jednak przedsiębiorców, którzy rejestrowali działalność po 1 lipca 2011 r. lub dokonywali zmian w Ewidencji po tej dacie, bowiem w ich przypadku nastąpiło zgłoszenie numeru Pesel. Konieczność uzupełnienia numeru Pesel na pewno będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy  rejestrowali działalność gospodarczą przed 2005 r. i później nie aktualizowali danych w ewidencji. Przedsiębiorcy, którzy rejestrowali działalność gospodarczą od 2005 r. do 1 lipca 2011 r. i nie dokonywali aktualizacji danych powinni sprawdzić czy ich Pesel został zaktualizowany.

Numer PESEL nie jest widoczny w CEIDG, co nie oznacza, że wpis go nie zawiera. Po wejściu do CEIDG numer PESEL nie będzie się wyświetlał, co nie oznacza jednak, że wpis go nie zawiera, bowiem numer PESEL ma być niewidoczny – jest to informacja, która nie jest udostępniana przez CEIDG (art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Skąd wynika obowiązek:

Obowiązek uzupełnienia wpisu o numer Pesel wynika z art. 61 ust 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1893), która weszła w życie z dniem 19 maja 2018 r. Przepis ten stanowi, że “w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art 13 ust 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” Sankcja za niedopełnienie obowiązku została wskazana w art 61 ust. 2 tejże ustawy, który brzmi “Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicybiznesu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: