SENT | Mogą karać za brak lokalizacji.

PrawnicyTransportu.pl2 komentarze

W dniu 18 stycznia 2019 r. w papierowym wydaniu tygodnika Truck oraz na stronie portalu Truck.pl ukazał się artykuł pt. Mogą karać za brak lokalizacji. W artykule znalazły się nasze komentarze dot. stosowania ustawy SENT. W komentarzu wskazaliśmy na konkretne korzystne dla przedsiębiorców orzeczenia sądów administracyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego artykułu.

– W przypadku kar pieniężnych dotyczących niedopełnienia nowych obowiązków, podobnie jak w przypadku innych obowiązków SENT, będzie ten sam problem. Związany z uniknięciem kar w przypadku nieumyślnych naruszeń dotyczących nie aż tak istotnych kwestii, które nie stwarzają żadnego ryzyka uszczuplenia należności publicznoprawnych. Co prawda w ustawie przewidziano możliwość odstępowania od nakładania kar pieniężnych, jednak z sygnałów docierających od przedsiębiorców, organy nie korzystają z tej możliwości. … więcej

Więcej artykułów dotyczących SENT w sekcji Pakiet przewozowy | SENT.

 

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią:

e-mail: sekretariat@prawnicybiznesu.pl,  telefon:  691 839 919 61 424 46 50

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

marijona Marzec 21, 2019 o 15:28

Witam
zwracam się z kolejnym pytaniem :
– kontrola na drodze:

w systemie w zgłoszeniu sam nr licencji bez liter TU- , po prostu sam nr np. 005695 czy w związku z brakiem liter TU- grożą jakieś kary dla przewoźnika? Czy TU- jest wymagany Konieczny czy sam nr wystarczy?

pozdrawiam

M.Wachowiak

Odpowiedz

PrawnicyTransportu.pl Marzec 21, 2019 o 16:45

Szanowny Panie, błędne uzupełnienie danych traktowane jest jak ich nieuzupełnienie. Są jednak już pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych, które traktują, że w przypadku nieistotnych błędów organy powinny odstępować od nałożenia kary. Proponuję zwrócić uwagę w szczególności na uzasadnienie wyroku WSA w Krakowie z dnia 17 września 2018 r., III SA/Kr 734/18. WSA wskazał w nim, że w sprawie nie budzi wątpliwości, że skarżąca posiadała wydaną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego licencję nr […] na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy i numer tej licencji mógł zostać wpisany w zgłoszeniu SENT.
Z argumentacji spółki wynikało, że numer posiadanej licencji nie został wpisany z powodu niejednoznacznego oznaczenia tego pola i mylnej informacji systemowej, która mimo, że pole pozostało puste, pozwalało na zamknięcie dokumentu elektronicznego z informacją o kompletności statusu zgłoszenia.
W ocenie Sądu, argumentacja skarżącej spółki zasługiwała na uwzględnienie w kontekście możliwości odstąpienia od wymierzenia kary z tego tytułu. Brak stosownego zapisu nie był spowodowany brakiem uprawnień do przewozu określonych towarów. Jak wynika z przedstawionych przez organy ustaleń faktycznych, skarżąca spółka dysponowała stosowną licencja (nr […]).”

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: