FIRMA TRANSPORTOWA NA BUDOWIE – odpowiedzialność Inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Jednym z  problemów firm transportowych świadczących usługi na budowie jest brak zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi.

W związku z kwestią płatności często powstaje problem kto jest za nie odpowiedzialny, czy wyłącznie kontrahent który je zlecił, czy również inne podmioty – inwestor.

Co do zasady, w przypadku usług transportowych świadczonych w związku z realizacją robót budowlanych zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia jest wyłącznie ten podmiot który zlecił ich wykonanie. Usługi transportowe nie są robotami budowlanymi, zatem nie ma do nich zastosowania regulacja kodeksu cywilnego (art. 6471) dotycząca odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom.

Korzystniej rysuje się sytuacja przewoźnika, gdy usługi świadczone są w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane. Wówczas, po spełnieniu szeregu warunków formalnych, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia przez Kontrahenta, można go dochodzić od Zamawiającego –Inwestora. Podstawę prawną żądania zapłaty w tym przypadku stanowi art. 143c Prawa zamówień publicznych.

Należy jednak pamiętać, że zapłata wynagrodzenia Przewoźnikowi przez Zamawiającego nie jest regułą. Jej warunkiem jest spełnienie szeregu wymagań formalnych. Zatem przystępując do wykonywania usług jako podwykonawca należy zadbać o formalności na samym początku współpracy, a nie dopiero gdy powstanie problem z płatnością.

Jeżeli Twoja firma potrzebuje pomocy prawnej dotyczącej zawarcia umowy o świadczenie usług transportowych, zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia lub dochodzenia niezapłaconych należności skontaktuj się z Kancelarią:

+ 48 61 424 46 50

sekretariat@prawnicybiznesu.pl

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: