Październik 2020

15 października 2020 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał korzystny dla wierzycieli wyrok w sprawie ulgi na złe długi (C-335/19). TSUE stwierdził, że wierzyciel powinien mieć prawo skorzystania z ulgi również wtedy gdy wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe albo likwidacyjne lub też dłużnik został wykreślony z rejestru VAT. Oznacza to, że wierzyciele […]

30 września 2020 r. na stronie Krajowej Administracji Skarbowej pojawił się komunikat o obowiązku aktualizacji Aplikacji Mobilnej Kierowcy na urządzeniach (smartfony i tablety) z zainstalowanym systemem Android. Link do komunikatu. W komunikacie wskazano, że najnowsza wersja Aplikacji Mobilnej Kierowcy 1.16.0 (build31) zmniejsza ryzyko utraty danych oraz zapewnia większe bezpieczeństwo prawidłowego przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu […]