Luty 2020

SENT – wezwanie do kontroli

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

W ustawie SENT przewidziano tzw. dyrektywę kontroli. Jest to obowiązek przewoźnika przedstawienia środka transportu wraz z towarem objętym zgłoszeniem SENT do kontroli (art. 12a ustawy SENT-wezwanie do kontroli). Za niewykonanie obowiązku przewoźnikowi grozi kara 20.000,00 zł (art 22 ust 1 pkt 3 ustawy SENT). Obowiązek stawienia się do kontroli Wezwanie do kontroli wysyłane jest wraz  z […]

We wpisie SENT – olej opałowy – zmiany od 1 września 2019 napisaliśmy o zmianach dotyczących przewozu i obrotu olejami opałowymi. Przepisy zaczęły obowiązywać od 1 września 2019 r.,  z tym jednak, że przewidziano okres przejściowy, który kończy się 31 marca 2020 r. Oznacza to, że wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie paliwami opałowymi od 1 […]

Z początkiem roku 2020 zaczęły obowiązywać przepisy których celem jest walka z zatorami płatniczymi, m. in. w transporcie. Dwa główne problemy powodujące zatory płatnicze w transporcie to: opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów, często celowe i powodujące tzw. efekt domina, ustalanie przez strony w umowach nadmiernie długich terminów płatności, w szczególności przez większe podmioty w […]