Październik 2018

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się i pisze o problemie niewypłacalności polskich przedsiębiorców. Z opublikowanych raportów wynika, że procentowo największy wzrost ich liczby, w stosunku do roku poprzedniego, dotyczy branży transportowej. Jedną z przyczyn takiego stanu są rosnące zatory płatnicze, z których część przeradza się w definitywny brak zapłaty. Opóźnienia w płatnościach, nie mówiąc […]

Szansa dla ukaranych przewoźników. Przewoźnicy mają szanse odzyskać zapłacone kary, które zostały nałożone na nich za przekroczenie nacisku osi napędowej (8t, 10 t), jeżeli nie przekroczył on 11,5 t. Według różnych szacunków przewoźnicy w ciągu ostatnich 3 lat mogli zapłacić łącznie kilkanaście milionów złotych tytułem takich kar. Odzyskanie zapłaconych kar możliwe będzie, jeśli Trybunał Sprawiedliwości […]

Czy możliwe jest uniknięcia kar za błędy w SENT stwierdzone w trakcie kontroli? Przed takim pytaniem stają firmy, które przeszły kontrolę SENT i wykazała ona błędy będące wynikiem roztargnienia lub przeoczenia, a nie celowego działania. W artykule wskazuję podstawy prawne w oparciu o które  organy mogą odstąpić od nałożenia kary w sytuacji gdy błąd nie […]