Listopad 2017

W dniu 30 listopada 2017 r. GITD  uruchomił e-rejestr przewoźników drogowych. W KRPETD znajdziemy  dane o przedsiębiorstwach transportowych. E-rejestr dostępny jest pod adresem https://kreptd.gitd.gov.pl/.   Utworzenie Rejestru stanowi wypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa unijnego (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania […]

Szkody wyrządzone przez pojazdy, który są wykorzystywane jako narzędzia pracy, nie powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem  pojazdów mechanicznych, chyba że pojazdy te są używane głównie jako środki transportu – tak w dniu 28 listopada 2017 r.  orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-514/16 Rodrigues de […]

16 listopada 2017 r. odbyła się premiera pierwszej elektrycznej ciężarówki Tesli. Tesla Semi ma zasięg od 300 – 500 mil (480 – 800 kilometrów), przy czym w przypadku ładowania ładowarkami megachargers uzyska ona zasięg ok. 640 km (400 mil) już po 30 minutach ładowania. Tesla planuje umieszczenie takich ładowarek na całym świecie. Tesla Semi będzie […]

Od dzisiaj zmiany w przeglądach samochodów. Między innymi taka, że za badanie techniczne trzeba będzie zapłacić z góry (przed jego wykonaniem). Ponadto w ogólnokrajowej bazie danych będzie można sprawdzić informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, zajęciu przez organ egzekucyjny, czy zabezpieczeniu majątkowym. Do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) na bieżąco będą przekazywane dane o negatywnych badaniach technicznych. […]