Wrzesień 2017

Nieterminowe regulowanie należności to jeden z problemów branży transportowej. Jedną z usług mających zapobiegać przeterminowaniu płatności jest odzyskiwanie należności na koszt dłużnika, oferowane również m. in. pod nazwą windykacja na koszt dłużnika, monitoring płatności na koszt dłużnika. Bez względu na nazwę handlową chodzi o tą samą usługę – przeprowadzenie windykacji, której koszty ostatecznie poniesie dłużnik. […]

Klienci często zadają pytanie: w jakiej formie najlepiej prowadzić firmę transportową? Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza), czy w formie spółki, a jeżeli spółki to jakiej? Na to pytanie nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Co ważne z pytaniem o formę prawną często spotykamy się, gdy działalność już jest prowadzona, i […]

W ostatnich tygodniach w mediach znowu dużo mówi się i pisze o istotnej dla branży transportowej Dyrektywie o pracownikach delegowanych. Stąd kilka słów o co chodzi z Dyrektywą. Nie chodzi o nową dyrektywę, ale zmianę już istniejącej tzw. Dyrektywy 96/71/WE o pracownikach delegowanych (Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. […]