Lipiec 2017

KOMORNIK NIE DOLICZY VAT

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

27 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, że  Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o podatek od towarów i usług. Uchwała z 27 lipca 2017 r., III CZP 97/16.

We artykule Dobra reputacja w transporcie napisaliśmy o tym za jakie naruszenia przewoźnik może stracić licencję. We artykule zamieściliśmy również wyszukiwarkę najpoważniejszych naruszeń (NN). W tym wpisie zwrócimy uwagę na to, kiedy przewoźnik odzyska dobrą reputację w przypadku jej wcześniejszej utraty.   W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że samo naruszenie lub popełnienie przestępstwa nie powoduje […]

Do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego konieczne jest spełnienie warunku dobrej reputacji. W tym wpisie wskazujemy przestępstwa powodujące utratę dobrej reputacji wskazane w art. 5 ust 2a ustawy o transporcie drogowym. W tym zakresie, już na samym wstępie  należy zaznaczyć, że utratę dobrej reputacji powoduje skazanie za przestępstwo umyśle wyłącznie wskazane w ustawie, a nie jakiekolwiek […]

DOBRA REPUTACJA W TRANSPORCIE

PrawnicyTransportu.pl3 komentarze

W związku z obowiązującymi od 30 listopada 2017 r. zmianami w ustawie o transporcie drogowym, zasadniczo zmieniło się podejście przewoźników i organów do nakładanych kar.  Do tej pory, głównym problemem przewoźników była wysokość nakładanych kar. Od czasu zmiany ustawy, problemem nie jest wyłącznie ich wysokość, ale zagrożenie utratą dobrej reputacji w związku z ich nałożeniem. […]