Maj 2017

WPIS NIEAKTUALNY OD 1 LISTOPADA 2019   We wpisie Przewóz na budowie – problem z VAT (odwrotne obciążenie czy zasady ogólne) zwróciliśmy uwagę na problem firm transportowych świadczących usługi na budowie dotyczący  rozliczeń  VAT, przed którym stanęły one od początku 2017 roku. W tym wpisie odnosimy się do konkretnych usług które stanowią: wynajem samochodów ciężarowych […]

WPIS NIEAKTUALNY OD 1 LISTOPADA 2019   Od początku 2017 r. firmy transportowe świadczące usługi na budowie, w szczególności na budowie dróg i autostrad, borykają się z interpretacją nowych przepisów dotyczących rozliczeń podatku VAT. Problem stanowi właściwa klasyfikacja świadczonych przez nie usług – jako ujętych lub nieujętych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. […]

Jednym z  problemów firm transportowych świadczących usługi na budowie jest brak zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi. W związku z kwestią płatności często powstaje problem kto jest za nie odpowiedzialny, czy wyłącznie kontrahent który je zlecił, czy również inne podmioty – inwestor. Co do zasady, w przypadku usług transportowych świadczonych w związku z realizacją robót budowlanych […]