Wesołych Świąt

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Dzienniku Gazeta Gazeta Prawna ukazał się artykuł pt. Interpretacja będzie dawać realną ochronę: KIS oceni klasyfikację statystyczną towaru lub usługi. W artykule znalazły się komentarze autora naszego Bloga.

Dziennik Gazeta Prawna:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej musi ocenić podaną przez podatnika klasyfikację statystyczną towaru lub usługi – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Takie stanowisko ma kolosalne znaczenie dla wszystkich podatników VAT.

Czytaj całość w Dzienniku Gazeta Prawna:

Artykuły powiązane: Fiskus w interpretacji odpowie jak prawidłowa klasyfikować usługi i towary według PKWiU.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

W tym wpisie opisujemy krok po kroku jak otworzyć firmę transportową.

Wykonywanie działalności transportowej w Polsce wymaga uzyskania przez przedsiębiorcę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Aby otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy spełnić następujące wymagania:

  • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE,
  • posiadać dobrą reputację,
  • posiadać odpowiednią zdolność finansową,
  • posiadać wymagane kompetencje zawodowe

 

I KROK

Pierwszym krokiem do wykonywania zawodu przewoźnika jest założenie działalności gospodarczej. Formy prawne w jakich może być prowadzona działalność transportowa zostały szczegółowo opisane we wpisie W jakiej formie najlepiej prowadzić firmę transportową? Formę prawną w jakiej będzie prowadzona działalność warto dobrze przemyśleć, późniejsza jej zmiana choć jest możliwe, to wymaga spełnienia kolejnych formalności i niestety wiąże się z kosztami. Rejestrując działalność warto przemyśleć termin w którym zamierza się rozpocząć jej prowadzenie oraz formę opodatkowania.

Czytaj dalej >>>

We wcześniejszych wpisach (Przewóz na budowie – problem z VAT (odwrotne obciążenie czy zasady ogólne), VAT od przewozu na budowie – transport ziemi i kruszywa, wynajem samochodów z kierowcami, Usługa transportowa a odwrotne obciążenie w przypadku świadczenia kompleksowego) pisaliśmy o problemie firm transportowych związanych z rozliczaniem usług świadczonych na budowach. Problem wiązał się z tym jak należy klasyfikować konkretne usługi, czy ma do nich zastosowanie odwrotne obciążenie, czy w sytuacji gdy poza transportem firma świadczy inne usługi, to całość powinna być traktowana jako tzw. świadczenie kompleksowe. We  wpisach zwracaliśmy uwagę, że firmy mające wątpliwości dotyczące stosowania przepisów podatkowych mogą wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o wydanie indywidualnej interpretacji, w której wyjaśni on jak należy rozumieć i stosować przepisy co do których podatnik ma wątpliwości. Z tym jednak, że w takim przypadku pojawiał się problem, bowiem KIS w interpretacjach wskazywał, że dotyczą one interpretacji prawa, nie rozstrzygają natomiast prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez podatnika w świetle PKWiU (tak m. in. interpretacja z 17.3.2017 r., nr 0461-ITPP3.4512.26.2017.2.MD, interpretacja z 10.4.2017 r., nr 0461-ITPP3.4512.59.2017.2.MD).

W tym zakresie bardzo istotne wydaje się nowe orzeczenie NSA z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt  I FSK 179/16, w którym potwierdzona została prawidłowość stanowiska wyrażonego przez WSA w Krakowie w wyroku z 10 września 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1206/15, że jeżeli konkretny przepis podatkowy odwołuje się do klasyfikacji statystycznej jako warunku zastosowania określonego sposobu opodatkowania to Minister Finansów nie może się uchylić od oceny stanowiska wnioskodawcy co do prawidłowości zaklasyfikowania statystycznego (np. w PKWiU) konkretnego towaru (produktu) lub świadczonej usługi. (…) Klasyfikacje statystyczne są w swej istocie zbiorami norm technicznych stanowiącymi usystematyzowane zbiory towarów lub czynności (usług) – przez ich wprowadzenie do systemu podatkowego, są jednocześnie swoistego rodzaju normami podatkowymi w zakresie podatku od towarów i usług. Tym samym organy podatkowe, nie zaś organy statystyczne, mając na uwadze stan faktyczny sprawy, podany we wniosku o wydanie interpretacji, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia wszystkich jego elementów mogących mieć znaczenia klasyfikacyjne, powinny dokonać oceny, w jakim grupowaniu tej właśnie klasyfikacji mieszczą się towary.”

Czytaj dalej >>>

30 listopada 2017 r. zaczął funkcjonować Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego – tzw. KREPTD lub Rejestr. Stanowi on część europejskiego systemu ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) – Europejskiego Rejestru Przedsiębiorstw Transportu Drogowego, tj. systemu połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego, którego utworzenie zakłada art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, a który szczegółowo został uregulowany w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1213/2010 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. System zapewnia bieżącą wymianę uporządkowanych danych.

Jedną z ewidencji z których składa się KREPTD jest Ewidencja poważnych naruszeń mogących prowadzić do utraty dobrej reputacji. Jest to centralna ewidencja, w której będą rejestrowane naruszenia przewoźników, bez względu na to jaki organ przeprowadzi kontrolę i nałoży karę. Z tej ewidencji, poprzez system ERRU, organy kontrolne państw członkowskich dowiedzą się o naruszeniach przewoźników, które miały miejsce w Polsce, a polskie organy kontrolne o naruszeniach przewoźników, które miały miejsce w państwach członkowskich.

W KREPTD będą gromadzone dane o naruszeniach dających podstawę do wszczęcia postępowania w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji. W tym względzie kary nakładane na przewoźników będą miały wymiar nie tylko finansowy, ale faktycznie również warunkujący wykonywanie działalności transportowej.

Czytaj dalej >>>