Pakiet przewozowy | SENT

W dniu 2 września 2017 r. w Dzienniku Gazeta Gazeta Prawna ukazał się artykuł pt. Przewoźnicy nie mają co liczyć na pomoc KIS. W artykule znalazły się komentarze autora naszego Bloga. Dziennik Gazeta Prawna: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie wydaje interpretacji dotyczących pakietu przewozowego. Wyjaśnień udziela tylko departament resortu finansów. Tyle że nie zapewniają one […]

W sprawie stosowania przepisów obowiązującej od 18 kwietnia 2017 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT) Firma nie otrzyma wiążącej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W związku z pewnymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw.  SENT) Firma postanowiła zwrócić się do […]

We wpisie z dnia 5 czerwca 2017 r. http://prawnicytransportu.pl/czy-przewoz-paliw-podlega-monitorowaniu/ informowaliśmy o możliwych wątpliwościach interpretacyjnych dotyczących tego, czy dostawy paliw dla rolników podlegają monitorowaniu. Wątpliwości wyłaniały się na gruncie tego, czy pod pojęciem działalności gospodarczej, którym posługuje się ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, należy faktycznie rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, czy wszelką działalność gospodarczą. We wpisie […]

Jak informowaliśmy we wcześniejszym wpisie pt.: Nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne dot. paliw ciekłych od lipca i sierpnia, na podmioty z branży paliwowej zostały nałożone nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne – wpis z dnia 12 czerwca 2017 r. Do 7 lipca 2017 r. firmy paliwowe muszą złożyć Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki Informację o rodzajach i […]

W związku z wejściem w życie tzw. pakietu przewozowego pojawił się problem, czy dostawy paliwa dla rolników podlegają monitorowaniu zgodnie z wymogami obowiązującej od 18 kwietnia 2017 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów? Co do zasady, system monitorowania drogowego przewozu towarów dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zatem monitorowaniu podlegają dostawy paliwa tylko […]