Formy prowadzenia działalności

Klienci często zadają pytanie: w jakiej formie najlepiej prowadzić firmę transportową? Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza), czy w formie spółki, a jeżeli spółki to jakiej? Na to pytanie nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Co ważne z pytaniem o formę prawną często spotykamy się, gdy działalność już jest prowadzona, i […]