Bez kategorii

Kontrola celno-skarbowa.

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Obowiązujące od roku przepisy o kontroli celno-skarbowej skłaniają do poczynienia kilku uwag. Została ona wprowadzona zamiast wcześniej obowiązującej kontroli skarbowej, ale obok, a nie zamiast kontroli podatkowej. W związku z tym od 1 marca 2017 roku obowiązują dwa reżimy prawne. jeden, to funkcjonująca już wcześniej kontrola podatkowa prowadzona przez naczelników urzędów skarbowych (US), w oparciu […]

We wpisie z dnia 16 sierpnia 2017 r. pt. w sprawie SENT Firma nie otrzyma interpretacji informowaliśmy, że  w sprawie stosowania przepisów obowiązującej od 18 kwietnia 2017 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT) Firma nie otrzyma z KIS wiążącej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Informacja to opierała się na postanowieniu Dyrektora Krajowej […]

W dniu 31 stycznia 2018 r., pod sygn. akt III UZP 8/17 Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści:   Podejmując uchwałę SN rozstrzygnął na korzyść ubezpieczonych pracowników – kierowców. Oznacza to, że kierowcy samochodów ciężarowych zatrudnieni pełnoetatowo, jeżeli poza jazdą samochodem wykonywali także inne czynności mające związek z przewozem (załadunek, wyładunek, spedycja, konwojowanie, itp.), […]

24 stycznia 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – wydane na podstawie art 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oznakowania […]

Wesołych Świąt

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)