Wrzesień 2017

W ostatnich tygodniach w mediach znowu dużo mówi się i pisze o istotnej dla branży transportowej Dyrektywie o pracownikach delegowanych. Stąd kilka słów o co chodzi z Dyrektywą. Nie chodzi o nową dyrektywę, ale zmianę już istniejącej tzw. Dyrektywy 96/71/WE o pracownikach delegowanych (Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. […]